2013. június 29., szombat

Kapcsolódj a lélekkel.

                                                              

                                                 
                                   Válaszd a szeretetet.        
Az ego létezésének egyik legfőbb oka a félelem!...és mi az amitől az ego legjobban fél?A veszteség.A kontroll,a magáról mutatott kép,a státusz,a szépség,a hatalom,az intelligencia,az emberek,a javak,a pénz,az egészség-sőt,önmaga elvesztésének félelme folyamatosan arra készteti,hogy megpróbálja megvédeni,és fenntartani helyzetét.Mivel a szellem legalapvetőbb célja,hogy minden ilyen védőgátat eltöröljön,Ő jelenti a legnagyobb fegyvert az ego számára.Ezért kell a lélek-ami mindenek előtt szeretet-,hogy kipárnázza a szellemet,amikor a lélek lebontja az ego korlátait.
A lélek a híd,ego,és szellem között. 
                                                                                 
A lélek szeretete,és az ego félelme összeférhetetlen,együtt nem létezhetnek.Ez azért van,mert a szeretet egyre tágul,és növekszik,míg az ego egyre zsugorodik.A szeretet megnyílás,a félelem bezáródás.A szeretet a jelenben él,a félelem pedig a múlton való kesergésben,vagy a jövőért való aggódásban.Vagy is a kettő gyökeres ellentétben áll.A legalapvetőbb szinten,a félelem az érzékek reakciója,ami odafigyelésre késztet,hogy tudatában légy,hogy mi történik körülötted,és benned.Ha ezt elmulasztod akkor lépnek színre az irracionális félelmek.Ilyenkor nem tanulsz a hibáidból,és nem az itt,és mostra fókuszálsz többé.Még az is megtörténhet,hogy elutasítasz valamit,amit a Szellem próbál bevonzani az életedbe.Agresszívvá válhatsz,miközben görcsösen próbálsz megteremteni valamit,amit valójában nem kell megkapnod.Ahogy a lélek szeretete által ráhangolódsz a Szellem inspirációjára,a félelem eltűnik.Nyitottá válsz,és kész leszel befogadni mindazt,amit az életben neked szántak.Még akkor is ha néha nem érted meg azonnal,mi a célja annak ami veled történik,tudod,hogy végül minden világossá válik majd.Az eredmény egyfajta belső nyugalom,és jóllét érzés,ami természetesen fakad abból,hogy megtanulsz bízni a Szellemben,és elengeded az egót.Bármikor,ha felüti a fejét a félelem,hívd segítségül a lélek erejét.Próbálj az ego sugallta szükségletek,és célok mögé látni,és használd a szeretetet,hogy a félelemből a hitbe terelgesd a személyiséged eme részét.Lehet,hogy végül megkapja ami akar.De ha nem,segíts neki,hogy bízzon!Ha a Szellemi bőségre helyezi a hangsúlyt,a végeredmény csak is jó lehet.A lélek hidat ver az ego,és mindent magába foglaló Szellem látszólag külön világa közé.Számos filozófiai rendszer a tudattal is összefüggésbe hozza.És bár egyfajta értelemben mindennek van lelke,hiszen minden kötődik a Szellemhez,egy igazán lelki ember birtokában van,bizonyos szellemi minőségeknek.
Ezek a következők:
Hitelesség-Őszinteség-Szeretet-Öröm-Megértés-Együttérzés-Elengedés-Isteni közömbösség-Humor-Derű-Alázat-Bátorság-Türelem-Bölcsesség-Kitartás-Szolgálat-Befogadás-Megosztás-Intuíció-Felelősség.
A lélek arra használja a vonzás törvényét,hogy mindezt bevonzza az ego világába.Ez annál jobban sikerül neki,minél inkább tudatosodik az egóban a Szellem nagysága,és végtelensége,és minél inkább lecsökken a saját külön fontosságba vetett hite.Ahogy egyre erősebben itatja át a lélek,az ego természetesen keresni fogja,miként játszhatja megfelelően a szerepét,úgy,hogy azzal másokat is szolgáljon./Lisa Love/


A teremtés folyamata.

                                                                             

"A teremtés szintjei: a gondolat, a szó és a tett. 
Minden teremtés a gondolattal kezdődik („Az Atyától ered”).
Azután minden teremtést a szó mozgat meg. (Máté 7, 8: „Kérjetek, és megadatik néktek”).
Minden teremtés a tettben teljesül ki (János 1, 14: „És az ige testté lett, és lakozék miközöttünk”).
Amit elgondolsz, de soha nem mondasz ki, az egyetlen szinten teremt.
Amit elgondolsz, és amiről beszélsz is, az a teremtés másik szintje.
Amit elgondolsz, elmondasz és megteszel, az nyilvánul meg a valóságodban.
A gondolat a teremtés első szintje. 
A gondolattal indul a teremtés folyamata - egy ötlet, egy fogalom, egy elképzelés. Az elképzelés összegyűlt energia. Minden, amit látsz, valamikor, valakinek a gondolata volt. Semmi sem létezik a világban, ami ne színtiszta gondolatként létezett volna azelőtt.
Ez természetesen a Mindenségre is igaz.

Ezután következik a szó.
A szó a teremtés második szintje. A szó a gondolat kifejezése. Minden, amit kimondasz, egy-egy gondolat kifejezése. A szavak erőteljesebbek, mint a gondolat, mert a szavak másik rezgésszintet jelentenek. Nagyobb hatással rendezik az Univerzumot (változtatják, módosítják, hatnak rá).

Aztán következik a tett.
A tettek végső soron mozgásba lendült szavak.
Mindannyian teremtők vagyunk.
A gondolat erejével, a képi megformálás segítségével nem csupán használati tárgyakat tudunk létrehívni, hanem élethelyzeteket, lelkiállapotokat is elő tudunk idézni.

Az életedért nem valaki más, hanem Te vagy a felelős. Ha irányítani szeretnéd életedet, ha meg szeretnéd változtatni, ha többet, jobbat, mást szeretnél, megvan rá a lehetőséged.
De csak akkor, ha felismered, hogy Te vagy az egyetlen ember, aki a jelenlegi helyzetedért felelős vagy. Csak akkor tudod tudatosan a saját kezedbe venni a sorsodat.
Ha ezt a felelősséget nem ismered fel, ha nem fogadod el, saját sorsodat akkor is Te irányítod, csak nagyon rosszul. Panaszkodásod, elégedetlenkedésed, amiknek folyamatosan hangot adsz, hatalmas erővel dolgoznak a jövőd alakításán.
Az lesz a jövöd, amit ma gondolsz! Még akkor is, ha nem hiszed. Gondolataidnak akkor is teremtő erejük van, ha ennek nem vagy tudatában.
Panaszkodásod, elégedetlenséged, borúlátásod eredménye az lesz, hogy megállapítod: „lám, lám, pontosan az történt, amitől féltem.”
Valóban akarod, hogy meglóduljon az életed? Akkor változtasd meg a róla alkotott elképzelésedet. A magadról alkotott elképzelésedet. Gondolkodj, beszélj és cselekedj, mint az Isten képmása.
Alkoss önmagadról magasztos gondolatokat. Képzeld el, milyen lennél, ha ennek megfelelően élnél. Képzeld el, mit gondolnál, mondanál és tennél, és hogyan válaszolnál arra, amit mások tesznek és mondanak.
A hatékony, eredményes emberi élet feltétele a teremtés e három szintjének következetes végig vitele."
                                                                             

"Mit ér a hit, ha nem váltjuk gyakorlattá?"
(Gandhi)

2013. június 27., csütörtök

Eelég egy apró felismerés,és már is új irányba terelődik az életünk.

                                                                           

Néha elég egy apró felismerés,és már is új irányba terelődik az életünk.Minél jobban felismerjük magunk körül a jeleket,és felismerjük azt,hogy mi miért is történik velünk,..rálátunk egy-egy nehéz helyzetünk, problémánk okára,...kiinduló pontjára,és felismerjük azt,hogy mi az amit meg kell érteni,hogy az a bizonyos helyzet mit akar tanítani nekünk.Nem szabad elmenni a jelek mellet,mert minél jobban elmenekülünk,....és tapogatózunk a sötétben,annál nehezebben oldjuk meg a "problémáinkat".Merjük magunknak beismerni gyengeségeinket,hiszen ha felismerjük őket,olyan erőre teszünk szert,ami lendületet ad ahhoz,hogy tudatosan felismerve kijavítsuk őket.Önismeretre szükség van,mert kell ahhoz,hogy fejlődjünk,és tudatosabbá váljunk.Nézz önmagadba,hiszen ahogyan magadat látod úgy látod a világot is,és a körülötted élő embereket,...ha egy felfedezésnek,és kalandnak tekinted önmagad megismerését,...és úgy igazán elkezded becsülni,és szeretni önmagad,egyszer csak azt veszed észre,hogy milyen csodás,és békés minden,...olyan jó élni,és az emberek is boldogok,..már nem csak a szomorúságot,és a rosszat veszed észre,..és ez azért látod így,mert már másként nézel,..másként figyelsz,mert a szívedben elfogadás,és BÉKE van! ♥

2013. június 25., kedd

Tudatos teremtés.


                                                                  
 
Teremtő képzelet 

Szerelem, társ, család, munka, harmónia...
Próbál ki az alkotó vizualizációt. A módszer lényege, hogy fantáziád segítségével pontos képet alkotsz arról, aminek megvalósítását szeretnéd. Ezután rendszeresen gondolsz erre az ötletre és képre, míg ténylegesen valóssá válik.
Mások befolyásolására biztosan nem tudod majd használni, és azt se várd, hogy a sült galamb a szádba repül! Belső korlátaidat viszont, amelyek a saját legpozitívabb oldalad valamint természetes harmóniád és az önmegvalósítás útjába állnak, sikerülhet megszüntetni.
Alapelve, hogy minden energiából áll, a látszólag szilárd anyag is felbontható egyre kisebb és kisebb részecskékre, ezek pusztán energiainformációk. Gondolatainknak és érzéseinknek is energiájuk van, ezek pedig a hasonló természetű energiát vonzzák magukhoz. Már a puszta elgondolás energiája létrehozza a formát anyagi síkon is. Például, ha állandóan a betegségre gondolsz, végül tuti meg is betegszel majd.
Vagyis az életünkbe mindig azokat a dolgokat vonzzuk, amelyekben a legerősebben hiszünk és a legtöbbet gondolunk rájuk.
A változás eléréséhez nem árt egy kis önismeret: fel kell fedeznünk az élethez való legmélyebb és legalapvetőbb hozzáállásunkat. Azokat az élethelyzeteket kell megvizsgálnunk magunkban, amikor saját magunk szabtunk gátat mélyről jövő vágyainknak.
Jöjjön hát egy egyszerű példa:
1. Először gondolj valami nagyon egyszerű, könnyen elérhető dologra. Lehet ez egy olyan tárgy, amit szeretnél megszerezni, egy olyan esemény, ami szeretnéd, hogy megtörténjen, egy olyan helyzet, amelyben szeretnéd elképzelni magadat, vagy egy olyan körülmény az életedben, amelyen szeretnél javítani.
2. Helyezkedj el kényelmesen, akár ülve vagy fekve - egy csendes helyen, ahol senki nem fog zavarni. Teljesen lazítsd el a testedet a lábujjaidtól kezdve lassan felfelé haladva, egészen a fejtetődig. Gondolj arra, hogy szépen, egymás után, testedben minden izom ellazul, engedd, hogy mindenféle feszültség kiáramoljon a testedből. Lélegezz mélyen és lassan, a hasadból. Lassan számolj visszafelé tíztől egyig, erezd, hogy minden egyes számolásnál egyre jobban és jobban ellazulsz. Amikor már úgy érzed, hogy teljesen ellazultál, próbáld meg elképzelni azt a dolgot, amit szeretnél, pontosan úgy, ahogy szeretnéd. Ha tárgyról van, szó, akkor képzeld el magadat a tárggyal, miközben használod, gyönyörködsz benne, élvezed, megmutatod a barátaidnak. Ha ez egy helyzet vagy esemény, képzeld el azt, hogy ott vagy, és minden pontosan úgy történik, ahogy szeretnéd. Elképzelheted, hogy mit mondanak az emberpk, vagy bármilyen, részletet, amely mindezt valóságossá teszi számodra. Mindezt teheted egészen rövid idő alatt, de hosszú időt is eltölthetsz vele, ahogyan jónak látod. Élvezd az egészet. Minden pillanat örömmel töltsön el, pontosan úgy, mint egy gyereket, aki arról álmodozik, hogy mit szeretne születésnapjára.
3. Az elgondolást vagy a képzetet még mindig lelki szemeid előtt tartva gondolatban tegyél valami nagyon pozitív megerősítő kijelentést magadnak (hangosan vagy csak magadban, ahogyan jólesik), mint például: "Egy csodálatos hétvégét töltök éppen a hegyekben. Micsoda gyönyörű vakáció!" vagy "Csodálatosan boldog kapcsolatom van ..........vel. Kezdjük tényleg megérteni egymást".
4. A vizualizációt mindig ezzel az erőteljes kijelentéssel fejezd be: Ez a dolog vagy ennél akár még jobb most megvalósul, tökéletesen és harmonikusan, és valamennyi érintett legjavát szolgálja. így szabad teret adunk annak, hogy az eredeti elképzeléstől eltérő, annál jobb dolog történjen meg, és közben a kijelentés mindig emlékeztet minket arra, hogy a folyamat csak úgy működik, ha mindenkinek a javára válik. Ha kételyeid vagy az eredeti elképzeléssel ellentétes gondolataid támadnának, ne védekezz, ne próbáld őket megakadályozni. Ugyanis ellenállásod csak megerősíti ezeket a gondolatokat. Csak hagyd, hogy minden átáramoljon tudatodon, és térj vissza pozitív állításaidhoz és képeidhez. Csak addig folytasd mindezt, amíg érdekesnek és élvezetesnek találod. Ez lehet öt perc vagy fél óra is. Mindennap képzeld el újra, vagy amilyen gyakran csak megteheted. Könnyű belátni, hogy ez egy nagyon egyszerű alapfolyamat. A hatásosság érdekében azonban szellemi erőfeszítésre és a módszer folyamatos tökéletesítésére van szükség./Shakti Gawain – Teremtő képzelet/ 
                                                                                   

2013. június 22., szombat

A szeretet maga a teremtés.

                                                                             

A szeretet a teremtés forrása. Ez az a tudat, amely megformálja a teremtett univerzumokat, világokat és dimenziókat, amelyekben élünk. Ahogy dualisztikus tudatunkkal a másik világokba pillantunk, mindent hármasokban látunk, ahogy erről már volt szó. Az időt múltként, jelenként és jövőként szemléljük, a teret az x, y és z tengelyek mentén. Méreteket látunk a mikrokozmoszban, a mindennapi életben és a makrokozmoszban. Ezt a Valóság hármasságának fogjuk hívni.
A Valóság hármasságában mindent, az atomi részecskéktõl a nagy galaxisokig olyan erõk tartanak össze, amelyeknek különbözõ neveket adtunk, különbözõ, egymástól független erõkként szemlélve ezeket. Az atomokat elektromágneses erõk és magerõk tartja össze, amelyek látszólag különböznek a gravitációs erõtõl, ami a bolygókat a napokhoz, a napokat más napokhoz kapcsolja. De valóban különböznek ezek egymástól? Lehet, hogy az egyetlen köztük lévõ különbség abban rejlik, hogy melyik dimenzióban jelennek meg. A szeretet a tudat egy bizonyos rezgése, ami emberek esetében minden emberi kapcsolatot összetart. Szeretet nélkül a házasság csak üres kagylóhéj, és általában eltörik. Esetenként egy házasság csak a gyerekek érdekében marad fenn, de akkor is a szeretet, a gyerekek iránti szeretet tartja össze az emberpárt. A szereteten kívül más okai is lehetnek egy kapcsolat fenntartásának, de az sohasem olyan, mint az igaz szeretet. A szeretet minden más köteléknél erõsebb. Az emberek meghalni is képesek a szeretetért.
Hiszem, hogy az univerzumban minden a tudat tükörképe. Ahogy én tapasztaltam, minden energia tudatosság. Bármi is legyen a neve, akár elektromosságnak, akár mágnesességnek, akár elektromágneses mezõnek, hõnek, kinetikus erõnek, atomenergiának, gravitációnak vagy bárminek nevezik. Ebbõl pedig az következik, hogy az E=mc2 szerint az energia kapcsolatban áll az anyaggal - és a fény sebességének négyzetével, egy számmal. Tehát az anyag is tudat, csak kristályosodott formában. így nézve a világon minden tudat. És a tudat a fény, amely a külsõ világ anyagáról visszatükrözõdik, és létrehozza a teljes külsõ világot, lélegzetrõl lélegzetre. A belsõ tudat világa - az álmok, látomások, érzések, érzelmek, szexuális energia, kundalíni, és ahogy mi a külsõ világot értelmezzük - ez mind az anyag forrása, és ahogy ez az anyag elrendezõdik: E=mc2. És ebben az egyenletben a szeretet az összetartó erõ. A szeretet pontosan az a rezgés, amelyre az anyag reagál. Nagy a hatalmunk a teremtésre. Elfelejtettük már, de eljött az idõ a visszaemlékezésre.
Ezért kell szeretet az élõ Mer-Ka-Ba létrehozásához. Szeretet nélkül a Mer-Ka-Ba élettelen, és rövid idõn belül meghal. A szeretet az, amely képes a vizet borrá változtatni. A szeretet képes visszahozni valakit a halálból. A szeretet gyógyítja meg önmagunkat és másokat. A szeretet és csakis a szeretet gyógyítja meg a világot. Így tehát gyógyításról beszélni szeretet nélkül, igaztalan beszéd. Az orvostudományban csak bizonyos dolgok lehetségesek. Szeretettel azonban minden lehetséges. Szeretettel a gyógyíthatatlan betegség sem más, mint fény és a test atomjai újra tökéletesen egészségessé alakíthatók. A szeretet hiánya minden betegség forrása, mert a szeretet által lesz az anyagban káoszból rend, és a szeretet hiánya mindig káoszhoz vezet.
Gyógyulás csak akkor megy végbe, ha jelen van a szeretet. A nyolcvanas évek végén azt kutattuk, van-e valami, ami minden gyógyítóban közös. Sok gyógyítót láttunk, akik különféle módszerekkel dolgoztak. Szinte minden ismert gyógyítási módszert képviselt valaki. Jelen voltak kézrátétellel gyógyítók, pszichikusan operálók, reiki mesterek, pránával gyógyító orvosok, sámánok, boszorkányságot ûzõk, pszichikus gyógyítók és így tovább. Vizsgáltuk a testükbõl kiáramló energiákat, és azt találtuk, hogy mindannyiuknak majdnem egyforma szinusz-hullám rajzolatuk volt. Ugyanaz a minta, ami három magas, és egy alacsony hullámból állt ismétlõdõen, és e minta forrása az univerzális szívcsakra volt.
Geometriai szempontból nagyon érdekes volt ez, mert a légzõcsatorna hossza, a szívcsakra alatt és fölött pontosan egy férfi, és három nõi szakaszból állt. Ez volt az az aspektus, amely minden gyógyítónál egyezett, legalábbis mialatt gyógyítottak. A gyógyítás alatt a szívcsakrára fókuszáltak - ami az univerzális, feltétel nélküli szeretet elsõdleges csakrája!
E kutatás és más tapasztalataim alapján mára hiszem, hogy kicsi a jelentõsége annak, hogy egy gyógyító milyen módszert alkalmaz. A módszer csak egy rendszert biztosít a tudat számára a gyógyításhoz, de a valódi gyógyítás a szeretetbõl ered, amit a gyógyító a beteg felé áraszt. A gyógyító szeretete az, ami gyógyít, nem a tudása. Tehát gyógyításról beszélni szeretet nélkül, mindig az igazság eltorzítása. Emberek, falvak, vagy az egész bolygó meggyógyítása mind ugyanazt jelenti. Az egyetlen különbség a szeretet nagyságában áll.
Az elmének megvan az a képessége, hogy átalakítsa az anyagot. A szeretet hatalma azonban nem csak átformálni képes az anyagot, hanem könnyedén elõ is tudja állítani a semmibõl. Nem számít mi az, amit meg kell oldani, a szeretet mindig megtalálja az utat. Az igaz szeretetnek nincsenek korlátai.
Mi az a fátyol, amely eltakarja elõlünk ezt a nagy igazságot? Hitrendszerünk az, ami korlátoz bennünket. Amit igaznak hiszünk, az adja meg korlátainkat. Ha egy orvos azt állítja egy bizonyos betegségünkrõl, hogy az gyógyíthatatlan, és mi ezt el is hisszük, akkor nem tudjuk meggyógyítani magunkat. Belekövesedünk hiedelmeinkbe, és azok szerint élünk, még ha ez nagy fájdalmat és kényelmetlenséget jelent is életünk hátralevõ részére. Csak egy csoda, valami, ami sokkal hatalmasabb önmagunknál, képes feloldani egy megkövült hitrendszert. Tehát elménk az, ami megakadályozza a gyógyulást. Amíg tudatunk irányít a szívünk helyett, szinte mindig szenvedni fogunk.
Hadd meséljek el egy történetet egy hölgyrõl, aki gyõzedelmeskedett az elméje és a hitrendszere fölött. A neve Doris Davidson.
Doris gyermekbénulásban szenvedett, és mikor megismertem, már vagy 12 éve tolókocsihoz volt kötve. Az orvosa azt mondta neki, hogy soha többé nem lesz képes járni, és õ beletörõdött ebbe a „ténybe". A fiával élt, aki arra áldozta életét, hogy gondoskodjon róla. Egy napon kezébe került Katrina Raphaell könyve a gyógyító kristályokról. Nagyon izgatott lett, amikor azt olvasta, hogy mindenféle betegség gyógyítható. Katrina szavai évek óta elõször, ismét reményt adtak neki. Felhívta Katrinát, hogy tanácsot kérjen tõle, de valami miatt Katrina arra kérte, hogy nekem telefonáljon.
Amikor hívott, elmondtam, hogy elõbb engedélyt kell kérnem arra, hogy segíthessek neki, és hogy vissza fogom hívni. Beszéltem az angyalokkal, és minden csatorna megnyílt a gyógyításhoz. Azt mondták az angyalok, hogy semmit ne alkalmazzak a megszokott módszerek közül, egyedül csak a hölgy hitrendszerén kell dolgozni. Azt mondták, mihelyt igazán elhiszi, hogy lehetséges meggyógyulnia, önmagát fogja meggyógyítani. Visszahívtam, és nem tettünk mást, csak beszélgettünk. Hónapokon keresztül beszélgettünk egyszer egy héten, mindig úgy vezetve a fonalat, hogy képessé váljon hinni a gyógyulásban. Hónapokon keresztül semmi sem történt. Aztán egy napon felhívott, és a hangjából nyilvánvalóan érzõdött, hogy megváltozott. Elmondta milyen döntéseket hozott. Elõször is eldöntötte, hogy soha többet nem ül bele a tolókocsijába. El is adta, és megkérte orvosát, hogy lássa el speciális merevítõkkel, ami megtartja a csípõjét és a lábait. A lábai eldeformálódtak a sok éven át tartó üléstõl, és nagyon elgyengültek. Szüksége volt még egy négylábú járókeretre is, hogy ne essen el. Hónapokig ezekkel élt. Aztán egy napon úgy érezte, hogy most már elég erõsek a lábai, és hagyományos mankóra cserélte a járókeretet. Ez is mûködött, és Doris egyre biztosabb lett abban, hogy meg tudja gyógyítani önmagát.
Annyira megerõsödtek a lábai, hogy nem volt szükség többé a csípõ merevítõkre, és már csak olyan merevítõket használt, amelyek a térd ízületeket tartották meg a helyükön. Olyan jól tudott járni, és annyira visszatért az önbizalma, hogy megkérte a fiát hagyja õt, és élje a saját életét. Már képes volt külsõ segítség nélkül gondoskodni önmagáról.
Aztán eljött a nagy nap. Doris képes volt mankók nélkül járni, már csak a térd merevítõkre volt szüksége. Annyira izgatott volt, hogy alig tudott a telefonon beszélni. Néhány nappal késõbb jogosítványt is szerzett. Rögtön ezután eladta a házát, vett egy autót, és Új Mexikóba, Taos-ba utazott, ahol akkor éltem, és beiratkozott az egyik Élet Virága tanfolyamra. Segítség nélkül sétált be a terembe, olyan ragyogó mosollyal, hogy úgy tûnt mindjárt lebegni fog a föld felett. Teljesen megváltozott.
Kilenc hónappal késõbb az utcán sétáltam, és egyszer csak látom, hogy Doris fut velem szembe. A tanfolyam óta nem láttam. Katonának dolgozott, és egy idõre eltûnt. Körbefordult, hogy láthassam, már merevítõre sincs szüksége. Rám nézett, és azt mondta: „Drunvalo, teljesen meggyógyultam. 100 százalékosan. Olyan boldog vagyok! Szeretlek!" és eltáncolt. Elnéztem, ahogy távolodik az utcán, semmi jelét nem mutatva annak, hogy valaha gyermekbénulásban szenvedett, vagy tolókocsiban ült volna.
Öt-hat éven keresztül, minden karácsonyra lapot küldött nekem, hálája jeléül. Pedig én semmit sem tettem, saját magát gyógyította meg. Megértette a problémát, és szíve mélyén elhitte, hogy valóban képes meggyógyítani önmagát, így természetesen meg is tette.
Emlékezzünk a hölgyre, aki csak megérintette Jézus ruházatát, hogy meggyógyuljon, és akinek Jézus azt mondta, "Leányom, hited meggyógyított. Menj békével!"
Amit igaznak hiszünk, az szabja meg határainkat. Ha nem hiszünk a határokban, szabadok vagyunk."(Tudatossag.com)

A hála 7 arca, amely boldogabbá tesz.

                                                          

-A hála gyakorlása segít, hogy előtérbe helyezd a pozitív élményeidet a negatív élményekkel szemben. Mindnyájunknak kijut mindkettőből. A hála abban segít, hogy a pozitív élményeknek tulajdoníts nagyobb jelentőséget. Mindnyájan szeretünk a negatív dolgokra koncentrálni, mert az iskolában azt tanultuk, hogy a kudarcok rosszak és a negatív dolgokat ki kell javítanunk. Ezzel azonban folyamatosan életben tartjuk a negatív élmények révén bennünk levő frusztrációt és az elégedetlenséget. A hála révén a lehető legnagyobb elégedettséget és élvezetet tudjuk valóban megélni a mindennapjainkban.

-A hála és a hála kifejezése segít, hogy az életünket és az élményeinket ne mások életének és élményeinek tükrében éljük meg. Az, hogy állandóan másokkal hasonlítjuk össze magunkat és az életünket, sokszor vezet irigységhez, elégedetlenséghez és frusztrációhoz. Különösen, hogy mások életéből mindig csak egy tükörfényesre polírozott csillogó felszínt látunk, mert mindenki csak a jó dolgaival, élményeivel szeret kérkedni, míg a problémái, frusztrációi általában rejtettek maradnak. Ezzel szemben, ha azzal foglalkozol, hogy mi az, ami számodra értékes az életedből, mi az, amiért hálás vagy, amit becsülsz és értékelsz, akkor kevésbé lesz jelentős, hogy mások életével mi van.

-A hála összeegyeztethetetlen a negatív érzésekkel. Csitítja és elűzi az olyan negatív érzéseket, mint a harag, az irigység, félelem, bűntudat, megbánás, vagy a keserűség. A hála gyakorlása tehát azzal is segíti a boldogságodat, hogy a kifejezetten boldogtalanságot okozó érzések megéléséről következetesen lenevel. Hiszed vagy sem, az, hogy bizonyos érzéseket milyen hosszú ideig és milyen jelentőséggel élünk meg, pusztán szokás kérdése. Nem az a kérdés, hogy előfordul-e, mert persze, hogy előfordulhat. A kérdés az, hogy a mérgesek vagyunk, akkor órákig dühöngünk, és napokig neheztelünk a másikra vagy percek alatt elszáll. A hála segít ezeket úgy háttérbe szorítani, hogy nem elnyomja őket, hanem valami pozitívat tesz a helyébe, így segítve a boldogság növelését.

-A hála a pozitív dolgokkal szembeni hedonisztikus adaptációt is csökkenti, hiszen megakadályoz abban, hogy magától értetődőnek vegyünk dolgokat. Ha hálásak vagyunk, és ezt kifejezésre juttatjuk, az egyben azt is jelenti, hogy tudatosítjuk magunkban, valami értékes dolgot kaptunk. Ezzel szemben, ha ezt nem tudatosítjuk, az adaptáció révén hamar magától értetődővé válik a dolog, és az csökkenti a boldogságszintet. Tehát akár megfelelő társra leltünk, akár felépültünk egy betegségből, érdemes a hálánkat ezért kifejeznünk.

-A hála javítja a kapcsolataidat. Nem csak a párkapcsolatot, hanem a baráti, családi és ismerősi kapcsolataidat is. Ha hálás vagy ezekért a kapcsolatokért, közelebb érezheted magad az emberekhez, amivel nem csak jobb párrá, baráttá, ismerőssé válsz, de ezzel ők is jobban fognak téged értékelni, tehát ők is jobb párrá, baráttá, ismerőssé válnak számodra, összességében tehát javítasz a társas kapcsolataid minőségén. Ezzel pedig kifejezetten emeled a boldogságszintedet, hiszen tudjuk, hogy a megfelelő minőségű társas kapcsolati háló a boldogság egyik alappillére.

-A hála kifejezése javítja az önértékelést és az önbizalmat. Ha felismered, hogy mi minden jó történik veled, mennyi ember mennyi mindent tesz meg érted, hogy mennyi mindent elértél az életben, amire büszke lehetsz, akkor magabiztosabbá válsz. Értékeld a sikereidet, és azt ahogyan mások téged értékelnek. Légy hálás ezekért, fejezd is ki ezt a hálát, és a tartós boldogságemelkedés nem marad el.

-Végül, de nem utolsó sorban a hála segít, hogy megbirkózzunk a stresszel, az elénk gördülő akadályokkal és traumákkal. Ha következetesen gyakorlod a hála kifejezését, idővel azt veszed majd észre magadon, hogy az segít meglátni a rosszban is azt, ami jó, ezzel pedig könnyebben tudod túltenni magad a nehéz helyzeteken. Fredrickson, Larkin, Tugade, Waugh, Watkins, stb. kutatásai bizonyítják nem csak ezt, de azt is, hogy még a rossz emlékek is ritkábban törnek elő azok fejében, akik következetesen gyakorolják a hála kifejezését.(forrás:BoldogságTervezés)